Maandelijks archief: april 2021

Verder

Hoe gifgroene cijfers de tijd wegtikken
6:31
zo ruimte maken voor het pad
een weg om te gaan.
Aan het einde schemert
de ochtend door de gordijnen.
In stilte gloort de dag
in het vage licht nemen de dingen
hun vormen weer aan.
Buiten komt binnen
de merel en het eerste verkeer.
Zijn stoel en de kast stromen vol leven
en hij, ook hij
ziet eindelijk de nieuwe morgen
7:12
tijd om verder te gaan.

© Hennie van Ee

			

Het pad

Enkel langs het pad van de nacht

kan men de ochtendschemering bereiken *

Hoe in het donker van de nacht
gifgroene cijfers hun licht verspreiden
3:48
cijfers die verspringen.
In zijn hoofd tikt de tijd
langzaam terug de duisternis in.
Zijn benen verkrampen
toch moet hij gaan
maar nergens een pad
zelfs niet in de bergen
waar hij ooit langs diepe afgronden ging
en waar zij toen struikelde.
Dit is de nacht
3:53
zwaar en zwart ligt hij.


* Khalil Gibran (1883 - 1931)
© Hennie van Ee, april 2021, wordt vervolgd

Ochtendgloren

Als de eerste dag

gloort de morgen

in nieuwe kleuren

nieuwe spiegeling.

Laat het leven verder gaan

daar waar het gebleven is.

Of wordt het anders

een glanzend zacht begin

van nieuwer leven?

Of nog weer anders?

In stilte 

gloort de nieuwe dag.

Uit: Omzien, 2014

rondje voorjaar

een rondje voorjaar gedaan
naar de narcissen gezwaaid
zij kleurden mijn pad geel

bij het water gestaan
dat gejaagd door de wind
de zon liet schitteren

ik hoorde de kinderen
als lenteboden in de tuin
kakelen op de trampoline

ik liep en zag de lente
hangen in de lucht

© hennie van ee, april 2021

%d bloggers liken dit: